Střípky z gymnázia

Na gymnáziu o kriminalitě

,

Kriminalita, zajisté problém dnešní společnosti. S tímhle tématem se v pátek 15. dubna seznámilo celé nižší gymnázium.

Studenti primy už tradičně navštívili Středisko výchovné péče, účastnili se seznamovacích her a upevňovali kolektiv v nové třídě. Poté se přesunuli do Bedny nízkoprahového centra. Žáci byli informováni o chodu zařízení a seznámeni s tím, jak to vlastně všechno funguje.

Další ročník, tedy sekunda, absolvovala besedu, která se týkala návykových látek. Prezentaci si připravila bývalá studentka gymnázia Michaela Kubová. Celá přednáška se nesla v diskuzním duchu a žáci se zapojili do konverzace, při které každý přispěl svým názorem. Poté si studenti objasnili kriminální situaci v Příbrami. Dozvěděli se o internetových stránkách bezpecnapribram.cz, na kterých můžeme najít různé statistiky, mapy dopravních nehod, důležité kontakty a odkazy, co se týče města Příbrami.

Tercie začala program v tělocvičně pod vedením policistů, kde se studenti naučili, jak předcházet nebezpečným situacím. Terciáni nahlédli i do sebeobrany a byli poučeni o bezpečnosti na internetu. Dále vystřídali sekundu a také se zúčastnili diskuze o návykových látkách.

Žáci kvarty absolvovali program v tělocvičně hned po tercii, dokonce si zinscenovali přepadení banky a spoustu dalších modelových situací. Nakonec se přesunuli na stejný program jako sekunda, který se týkal kriminality v Příbrami.

Nižší gymnázium je zase o něco moudřejší a uvědomělejší. Den proti kriminalitě a násilí se tento rok konal pod vedením Mgr. Marie Hlaváčové už podeváté.