Střípky z gymnázia

Sekunda šprechtí

,

P1020981F_1

Hallo, gut a jiná slovíčka zazněla 19. března v sekundě. Čtvrteční hodinu češtiny sekundáni věnovali německému jazyku. Účelem akce bylo motivovat studenty ke studiu německého jazyka. Hostem Mgr. Václavy Reissmüllerové byl jazykový animátor Míla Man. Hrály se různé hry, při kterých se vyprávěla německá pohádka. Žáci byli rozděleni do různých pohádkových rolí. Když byla role vyslovena v německém jazyce, student musel vstát a ukázat nějaké gesto typické pro jeho danou roli. Poznávaly se předměty a odpovídalo se na otázky jednoduchými odpověďmi. Také se
skládala mapa německy mluvících zemí, vyjmenovávaly se různé známé německé firmy, aby se budoucí němčináři dozvěděli, jak je tento jazyk vysoce rozšířený. Všichni žáci byli nadšení a užili si spoustu zábavy. Hodina byla určitě užitečná a žáky navodila ke studiu němčiny. Těší se na příští rok, kdy se tento jazyk začnou učit.