Střípky z gymnázia

,

Během uplynulých dvou měsíců proběhlo okresní a krajské kolo v biologické olympiádě. Studenti gymnázia se této olympiády účastnili v hojném počtu a hned ve všech kategoriích. Obě kola se skládala ze tří částí. Teoretické, praktické a poznávací. Žáci museli prokázat všechny své znalosti. V okresním kole 12. 4. v Domě dětí a mládeže v kategorii […]

Střípky z gymnázia

,

Do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je na gymnáziu zapojena spousta studentů. Pro ocenění bronzové úrovně si dojeli v pátek 15. prosince do Prahy. Ceremonie probíhala v Knihovně Václava Havla a zúčastnili se jí žáci kvinty a sexty. Program má čtyři části, na kterých pracujete v průběhu určitého časového úseku podle úrovně. Každý si […]

Střípky z gymnázia

,

Drogy, kyberšikana, ale i první pomoc a kriminalita. To všechno ve čtvrtek 20. dubna zaznělo ve třídách nižšího gymnázia. Prima jako jediná opustila zdi školní budovy a už tradičně se vydala stmelit třídní kolektiv do Střediska výchovné péče.  Tam jim k tomu pomohly společné hry a práce v týmu, například při vytváření co nejvyšší věže.  Pak, ostatně […]

Střípky z gymnázia

,

Pátek 31. března se nesl ve znamení nočních úborů. Studenti napříč celým gymnáziem vyrazili do školy v pyžamech a celý den získal úplně jiný nádech. Nejvíce převlečených žáků jsme mohli napočítat v tercii, kde v pyžamech přišla celá třída. Ale i v jiných ročnících se našel alespoň jeden člověk, který se přidal k netradiční akci. Do očí nám […]

Střípky z gymnázia

,

Evropa, Amerika nebo Česká republika. Nejen tato témata prověřila znalosti gymnazistů. V úterý 21. února se studenti vydali do Domu dětí a mládeže, kde se konalo okresní kolo v zeměpisné olympiádě. Test vědomostí se skládal ze tří částí. Pracovalo se s atlasem i bez něj a zakončila to praktická část. Soutěž neměla přesné zadání, a proto […]

Střípky z gymnázia

,

Náboj, matematická soutěž, ve které naši studenti získali 3. místo z Česka a Slovenska. Pro tento úspěch vyrazil 25. listopadu do Písku tým ve složení Adam Karas, Eliška Kubová, Jakub Dřevo a Zbyněk Peták. Celá čtveřice je z kvarty a v soutěži je doprovázela PaedDr. Dana Bohuslavová. Na řešení úloh mají soutěžící 120 minut. Po každé vyřešené úloze […]

Střípky z gymnázia

,

V říjnu minulého roku studenti kvarty, prvních a čtvrtých ročníku plnili online testy v soutěži Kraje pro bezpečný internet. Celá tato akce měla za úkol poučit mládež o nebezpečí internetu a naučit ji, jak se na internetu správně chovat. Testů bylo několik a studenti je velmi dobře napsali a dostali se až do finálového kola, kde získali první místo. V úterý 9. února […]

Střípky z gymnázia

,

Ve čtvrtek 20. ledna proběhlo okresní kolo dějepisné olympiády v kategorii 8. a 9. třída. Konalo se v Domě dětí a mládeže nedaleko gymnázia. Účastnilo se 47 studentů z Příbrami i jejího okolí. Tématem byli Lucemburkové a žáci měli dvě hodiny na vypracování celé práce. Studenty z našeho gymnázia doprovázel Božetěch Burda. Z tercie se soutěžily Karla […]

Střípky z gymnázia

,

V úterý 10. listopadu proběhlo okresní kolo volejbalového turnaje chlapců. Zúčastnilo se šest týmů ze šesti škol z Příbrami a okolí. Soutěžilo se na Střední průmyslové a Vyšší odborné škole Příbram a na Základní škole pod Svatou Horou. Všichni soupeři měli vyrovnané síly a snažili se dosáhnout nejlepšího místa. Družstvo Gymnázia Příbram ve složení: Šimon Bacík ze […]

Střípky z gymnázia

,

Hallo, gut a jiná slovíčka zazněla 19. března v sekundě. Čtvrteční hodinu češtiny sekundáni věnovali německému jazyku. Účelem akce bylo motivovat studenty ke studiu německého jazyka. Hostem Mgr. Václavy Reissmüllerové byl jazykový animátor Míla Man. Hrály se různé hry, při kterých se vyprávěla německá pohádka. Žáci byli rozděleni do různých pohádkových rolí. Když byla role vyslovena v německém jazyce, student […]