Střípky z gymnázia

Skotsko křížem krážem

,

Welcome to Scotland! Failte gu Alba! Dvojjazyčné cedule, vždy obsahující nápis v angličtině i skotské galštině, to je jedno ze specifik země, kam na sklonku školního roku vycestovalo 52 studentů druhého a třetího ročníku s vyučujícími Eliškou Chovancovou, Kateřinou Noskovou a Josefem Fryšem. Na cestu se vydali v podvečerních hodinách v pátek 2. 6. Autobus se na následujících 10 dní stal jejich druhým domovem a dopravním prostředkem, kterým projeli Německo, Francii, Nizozemsko, Anglii, a hlavně křížem krážem celé Skotsko. Poznávací jazykový zájezd organizovala CK Royal a jeho průvodkyní byla Tereza Vidimská.

V sobotu ráno se gymnazisté probudili v Nizozemsku, kde je čekala prohlídka hlavního města Amsterdamu a návštěva skanzenu Zaanse Schans. Typické zelenobílé dřevěné chaloupky a větrné mlýny je přenesly o pár století zpět. Mohli zde vidět výrobu dřeváků a ochutnat různé druhy sýrů. Odpoledne se přesunuli do přístavu a nalodili se na noční trajekt do Velké Británie.

Po 16hodinové plavbě loď zakotvila v přístavu v Newcastlu. Anglie české výletníky přivítala nebývale teplým a slunečným počasím. To vydrželo po celou dobu jejich pobytu, což potvrzuje, že britské počasí je opravdu nevyzpytatelné. Gymnazisté nejprve zamířili na Holy Island, aby prohlídku tohoto přílivového ostrůvku, který v 8. století vyplenili Vikingové, což je považováno za začátek vikingské expanze, stihli ještě dokud byl přístupný suchou nohou. Odpoledne patřilo prohlídce Bamburgh Castle a slunění na přilehlých písečných plážích. Poté nezbývalo než se přemístit do Skotska, a to rovnou do hlavního města Edinburghu, kde byli studenti a učitelé ubytováni v hostitelských rodinách.

V pondělí poznávali Edinburgh. Lodička je dopravila na malý ostrůvek Inchcolm, kde mohli prozkoumat starobylé opatství a nádhernou divokou přírodu. Následující den navštívili letní sídlo britské královské rodiny Balmoral. Z interiéru zámku je veřejnosti přístupná pouze jedna místnost, ale zdejší zahrady jsou tak rozsáhlé, že se v nich turista snadno ztratí.

Ve středu ráno se účastníci zájezdu rozloučili s edinburskými rodinami a putovali dál na sever. Po malých klikatících se cestičkách, ne zrovna vhodných pro velký autobus, projížděli malebnými národními parky. Široko daleko viděli jen zeleň místy spásanou ovcemi nebo krávami, nikde ani živáčka, jen nádherné scenérie, louky prolínající se s horami. Na jeden vrchol, Ben a’An, také vystoupali. K večeru se ještě zastavili ve městě Fort Augustus s výhledem na jezero Loch Ness. Poté přejeli na ostrov Skye, kde se ubytovali v hostelu.

Další den byl zasvěcený okružní jízdě po tomto ostrově, jehož panenskou přírodu si buď zamilujete, nebo vám lysé kopce, kamenné stavby a opuštěné pastviny budou připadat smutné a neutěšené. Dopoledne gymnazisté podnikli prohlídku Dunvegan Castle a vyhlídkovou plavbu ke kolonii tuleňů. Odpoledne vystoupali k 55 metrů vysoké skalní věži The Old Man of Storr, odkud si mohli vychutnat výhledy na skotské pobřeží. Stihli navštívit i hlavní město ostrova Portree. Zde byla skvělá příležitost ochutnat tradiční fish and chips. Kde jinde zkusit tuto mastnou pochoutku než přímo v britském přímořském městě?

V pátek byl plán jasný: 400 mil! Tak velká byla vzdálenost, kterou musel autobus zdolat, aby se vrátil zpět do Anglie. Zde gymnazisty následující den čekala prohlídka Londýna. Tuto evropskou metropoli samozřejmě nelze poznat za jediný den, ale Tereza Vidimská se je snažila provést aspoň po hlavních památkách ve Westminstru.

A pak už hurá domů! Plni dojmů a zážitků, spáleni od britského sluníčka, možná na nějaký čas mluvící s anglickým přízvukem a každý rozhovor začínající slovy „To ve Skotsku…“, takoví jsou studenti, kterým se poštěstilo zažít tento zájezd!