Střípky z gymnázia

Učitelé se školili pro pokročilou práci s moodlem

,

Dne 1. 4. 2010 se učitelé školy zapojení do projektu Školní informační terminál spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR zúčastnili vzdělávací akce „E-learningové prostředí MOODLE ve výuce“. Akreditované školení zajištěné Krajským centrem vzdělávání a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Plzeň absolvovalo celkem 15 vyučujících rozličných předmětů. Po šesti hodinách intenzívního kurzu, zaměřeného na využití tohoto e-learningového nástroje ve výuce, všichni ocenili, jaké možnosti pro studium, samostatnou práci žáků, testování, sestavování anket a řadu dalších činností toto prostředí nabízí. Systém Moodle běží na gymnáziu v pokusném režimu už od začátku školního roku, a protože se od září počítá s jeho plným využitím ve výuce, nezbývá, než si přát, aby bylo vše náležitě využito vyučujícími i žáky.

RNDr. Petr Hrubý