Střípky z gymnázia

Učitelé se školili

,

Formativní hodnocení a metody aktivního vyučování. To byla témata dvoudenního výjezdního školení, které absolvoval pedagogický sbor gymnázia ve školicím středisku v  Nesuchyni 27.  a 28. března. Mgr. Bc. Miroslav Jiřička pedagogické sbory z obou pracovišť a trojici zástupců ředitelky školy seznámil s formativním hodnocením jako způsobem podporujícím žákovo učení. Řeč tak byla například o poskytování zpětné vazby, vzájemném hodnocení či sebehodnocení. Druhá část školení se týkala aktivizujících forem učení a jejich využívání v praxi. Školení bude pokračovat 27. srpna přímo na gymnáziu.