Střípky z gymnázia

Nejlepší ruštináři z kraje soutěžili online

,

Krajské kolo olympiády v ruském jazyce se konalo 25. března, novinkou byl podobně jako u jiných soutěží způsob konání olympiády online formou, konkrétně prostřednictvím aplikace Teams. Olympiáda byla rozdělena do čtyř kategorií, kvůli pandemii se však bohužel několik škol nezúčastnilo.

Předsedou komise byl PhDr. Jakub Konečný, Ph.D., působící jako vyučující na Gymnáziu pod Svatou Horou a na Pedagogické fakultě UK v Praze. Komise dále sestávala z PhDr. Lenky Rozboudové, Ph.D., vedoucí katedry rusistiky Pedagogické fakulty UK v Praze, a dvou rodilých mluvčích Natalie Maramygina a Tatiany Fomina, které studují magisterský obor na pedagogické fakultě. K studentům byly velmi otevřené, a navíc soutěžícím věkově blízké, díky čemuž celá soutěž probíhala v uvolněné atmosféře.

Olympiáda probíhala letos poprvé bez poslechu a porozumění čteného textu, naproti tomu byl tak důraz kladen na jazykové dovednosti studentů a především na jejich improvizační schopnosti. Soutěžící si nejdříve vylosovali téma na kole štěstí a následně odpovídali na otázky a mluvili sami od sebe. Druhou částí byl popis obrázku.

V první kategorii ZŠ vyhrál Matyáš Houska z Gymnázia Třebízského Slaný. Za druhou kategorii SŠI bojoval Jakub Filla ze 2.C, který se umístil na čtvrté pozici o pouhý jeden bod. První místo patří Šimonu Hradeckému z Gymnázia Kolín.

Kategorii SŠ II vyhrála Anna Černá ze 4.C a zúčastní se rovněž celorepublikového kola.

Kategorie SŠ III je zvláštní kategorií, jež je určena studentům všech typů středních škol, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku. V této kategorii obsadila první místo Nikoletta Moticsko z Gymnázia Třebízského Slaný.

Soutěžící, kteří obsadili první tři místa v každé kategorii, obdrží cenu v podobě knižní poukázky. Celorepublikové kolo se bude konat 24. dubna, opět formou online.