Střípky z gymnázia

,

 Stejně jako v červnu 2020 děkovala Česká filharmonie zdravotníkům, nyní chce společně vyjádřit poděkování a podporu všem, kteří pečují o vzdělání – nejen učitelům všech stupňů a typů škol, sbormistrům, sportovním trenérům, ale i rodičům, dětem a mladým lidem. Pro vás všechny se připravuje ve Dvořákově síni Rudolfina na sobotu 20. února od 20:15 hodin koncert […]

Střípky z gymnázia

,

Ve středu 17.10.2012 proběhlo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. Studenti soutěžili ve dvou kategoriích, kategorie kadet – tercie, kvarta a kategorie junior – kvinta, sexta, 1. a 2.ročníky. V kategorii kadet soutěžilo 17 studentů a nejlepší výsledky dosáhli studenti kvarty – Jan Sovička 80 bodů, Michal Bodický 74 body a Jan Gregor 73 body. V […]

Střípky z gymnázia

,

Dne 17.10.2012 se v Sedlčanech konalo okresní kolo středoškolských her ve stolním tenise. Naši školu reprezentovala dvě čtyřčlenná družstva chlapců. Družstvo A ve složení Josef Sýkora, Martin Drábek, Jan Hochman a Jiří Slunečko obsadilo 2. místo a družstvo B ve složení Tomáš Mičian, David Trokšiar, Michal Burian a Matouš Gramblička získalo 4. místo. Finálové boje […]

Střípky z gymnázia

,

Několik studentů společenskovědního semináře navštívilo dne 8.10.2012 konferenci „Dny USA a EU“, která se konala v rámci tzv. Žofínských fór. Program, kterého se mohli zúčastnit, byl velmi pestrý a donutil studenty zamyslet se nad současnou sociálně-politickou situací ve světě, k čemuž přispěli i vynikající řečníci a osobnosti s názory, které podporují kritické myšlení. Konferenci zahájil předseda […]

Střípky z gymnázia

,

Ve čtvrtek 27. září ožil školní klub nedávnou minulostí. Na gymnázium zavítal historik památníku Vojna, muzea obětí komunismu, PhDr. František Bártík, který se specializuje na problematiku táborů nucených prací v dobách komunismu.  Jeho přednáška s názvem „Nucené práce na uranu“ se týkala lágrů zbudovaných v Československu v souvislosti s těžbou uranové rudy po 2. světové válce. Návštěvníci přednášky měli možnost […]

Střípky z gymnázia

,

S počátkem roku opět začal pracovat školní orchestr pod vedením paní dirigentky Miloslavy Šmolíkové. Orchestr je na naší škole již několik let a nabízí muzikantům, aby si společně zahráli a zažili chvíle naplněné radostí z hudby. Letos orchestr zkouší v opravdu pestrém složení, kromě sedmi smyčců máme i klarinety, saxofon, trombón, klávesy i klavír, bicí, […]

Střípky z gymnázia

,

Zveme studenty našeho gymnázia ke studiu španělštiny. Tento jazyk nabývá v současnosti na významu, existují prognózy, že během padesáti let španělština vytlačí angličtinu i v USA! Takže pokud chcete zůstat „in“, neváhejte a přidejte se k ostatním. Hodiny probíhají v učebně francouzského jazyka formou zájmového kroužku, který vede Mgr. Pavel Kopecký. Lekce jsou dvakrát týdně […]

Střípky z gymnázia

,

Ve středu naše atletické hřiště hostilo 31. ročník okresního kola středoškolského poháru v atletice – Corny. Pořadatelem bylo naše gymnázium ve spolupráci s SK Sporting Příbram. Soutěže se zúčastnilo 6 chlepeckých a 4 dívčí družstva. Soutěž byla napínavá a vlastně do posledního okamžiku nebylo jasné, kdo by se mohl stát vítězem (jak v chlapecké, tak […]

Střípky z gymnázia

,

„V čem Vás konference inspirovala?“ Čas vymezený školní reportáží GymTV na moji odpověď po bezprostředním návratu z Londýna mě téměř zaskočil. Během padesáti vteřin naráz vydechnout všechny podněty a inspirace, vstřebané během tří dnů v bezprostředním potkání se skutečnou, očistnou a sbližující silou umění, a to v samotném tepajícím srdci světové kultury, v londýnském Tate Modern! Ještě teď ve mně […]

Střípky z gymnázia

,

Před týdnem skončily prázdniny a nový školní rok opět zaklepal na dveře. Nepouštím ho však dál. Aspoň pro tento týden ne. Není nic lepšího než si prázdniny o pár dní ještě prodloužit a vychutnávat si ty sladké chvilky odpočinku od víru školy na místě pro tento účel jako stvořeném.  Kde? No přeci v Anglii, kam jsem spolu […]