Střípky z gymnázia

So Long Southampton

,

V měsíci září završil projekt KES vedený PaedDr. Hanou Kuchyňkovou první ročník spolupráce s partnerskou školou Krále Edwarda VI. v anglickém Southamptonu formou reciproční návštěvy 2 pedagogů a skupinky studentů z Gymnázia Příbram na tamější škole. V týdnu od 20. do 27. září měli učitelé i studenti možnost se opět po půl roce setkat se svými anglickými protějšky a v rámci bohatého programu jak zažít prostředí anglické soukromé výběrové školy a život v anglických hostitelských rodinách, tak i poznat místní pamětihodnosti.

Možnost být přímo ve vyučování, volně se pohybovat po škole a možnost mluvit s anglickými pedagogy v prostředí vysoké úrovně materiálního i personálního zabezpečeni je úžasná zkušenost, která rozhodně rozšiřuje obzory. Hlavními rozdíly není jen jiný systém britského školství a fakt, že studenti nosí uniformy, ale také například minimální absence, jelikož povinnost platit školné vytváří velký pocit zodpovědnosti a také pocit hrdosti a příslušnosti k této školní instituci. K nevšedním zážitkům určitě také patří tradiční anglická snídaně ve školní jídelně, jízda školním minibusem, který si mohou učitelé půjčit a sami řídit, anebo typické ranní shromáždění, které se koná třikrát týdně. V mnoha ohledech je sice tento typ školy s našimi nesrovnatelný, ale v měřítku mezilidských vztahů i zde pochopíte, že jsme všichni na stejné lodi, kde fungují jisté univerzální principy pedagogické práce i přístupu k učení. Je též velkým potěšením vědomí, že naši studenti nejen jazykově obstáli a aktivně se účastnili výuky, ale také se zapojili do prezentace České republiky před shromážděním, které představovalo zhruba tisíc studentů a padesát učitelů.

Southampton leží v oblasti, která je z historického hlediska velmi zajímavá, a místa, která jsme navštívili, jako například Stonehenge, Winchester, Old Sacrum a Salisbury, nesou stopy neolitické, keltské, římské, anglosaské i normanské kultury, které jsou připomínkou, že tato část ostrova byla dějinným centrem této země.

Tímto prvním ročníkem úspěšné kulturní výměny se pro naši školu v rámci tohoto projektu, který je realizován za finanční podpory města Příbram, otevřela s King Edward VI. School možnost dlouhodobé spolupráce.

Dojmy českých studentů:

„Z jejich školy bych si s sebou vzal školní jídelnu. Mají na výběr z mnoha jídel a vždy je vegetariánská volba. Oběd byl formou švédských stolů.“ (Jan Jeníček)

„Překvapil mě jejich školní systém a jejich hodiny. Jsou mnohem zábavnější a atraktivnější, nikam nemusejí pořád pospíchat jako my. Skoro nejedí, nesnídají, nesvačí, skoro neobědvají, ale zato mají velké večeře. Vše jim skvěle navazuje, po škole jdou rovnou na nějaký sport na hřišti školy a hned poté jim jezdí školní autobus.“ (Veronika Hrubá)

„Líbilo se mi, že u nich vyučování začínalo až v 8:40 a škola nabízela hodně zájmových aktivit, které mohli dělat hned po vyučování, a tak nemuseli řešit problémy s dopravou. Vzala bych si jejich hodiny designu a skvěle vybavené učebny. Všechny samozřejmě uchvátila školní jídelna.“ (Tereza Zítková)

„Největší zážitek? Suverénně bungee jumping z rozhledny Bournemouth. Ten pocit, když skočíte a celá restaurace se na vás kouká. No a konec byl na pláži na krásném bílém písečku. A potom hurá na jídlo!“

„Nejvíce jsem si užila přístavní město Portsmouth, které jsme navštívili den po příjezdu společně s rodinou. Prohlédli jsme si město, přístav a místní památky včetně moderní stavby Spinnaker Tower, na kterou jsme vylezli. Mimo to také možnost vidět anglickou školu a poznat nové lidi.“ (Natálie Chmelařová)

„Vzala bych si školní jídelnu – je absolutně maximálně geniální! Mají na výběr ze čtyř jídel, z čehož je jedno vegetariánské, ze čtyř dezertů a mají k dispozici salátový bar.“ (Barbora Peštová)