Střípky z gymnázia

Děti si zasoutěžily na Jarní olympiádě

,

Hod na koš, srážení kuželek nebo třeba podbíhání švihadla. Nejen to si mohli vyzkoušet ve čtvrtek 6. dubna žáci ze Základní praktické a speciální školy Příbram. Studenti příbramského gymnázia si v rámci projektu KES připravili Jarní olympiádu pro zhruba 90 dětí od 6 do 15 let.

Na přípravě a realizaci programu se pod vedením koordinátorky projektu PaedDr. Hany Kuchyňkové a paní učitelky Mgr. Marcely Haškové podílela celá řada studentů, především celá třída 3. A a studentky z kvarty a kvinty zapojené právě do projektu KES včetně jejich partnerek z britské školy krále Edwarda VI. ze Southamptonu, které v Příbrami pobývaly na výměnném pobytu.

Nebyla by to správná olympiáda, kdyby vše nezačalo rozcvičkou pod vedením Sáry Sovičkové. Nesměl samozřejmě chybět ani zpěv. O ten se postarala Bára Fremrová. Následovalo rozdělení do družstev. Každé družstvo neslo název jedné známé či méně známé země. Poté už se skupiny pod dohledem studentů vydaly plnit různé úkoly, za které dostávaly body. Do celkového hodnocení byly zahrnuty nejen sportovní aktivity, ale i výtvarné dovednosti – konkrétně výroba velikonoční ovečky a vajíčka. Skupiny dostávaly na každém stanovišti, kterým prošly, body od 1 do 5. Nejlepší  tým pak získal medaili a všichni dostali za snahu a píli sladkou odměnu.

Akce v rámci projektu KES se konala už počtvrté a jako vždy si ji užili jak ti, kteří ji připravili, tak především malí soutěžící.