Střípky z gymnázia

Hurá, prázdniny!

,

Ve čtvrtek 25. 6. proběhla v areálu Nového rybníka pod záštitou Města Příbram a Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR akce pod názvem „Hurá, jsou tu prázdniny“. Den plný zábavy, soutěží a poučení probíhal ve spolupráci s Farní charitou Příbram, NZDM Bedna, Magdaléna o.p.s., DDM Příbram, ADRA a SONS Příbram. Dopoledního programu, který byl organizován pro žáky II. stupně ZŠ, se  role pomocníků na jednotlivých stanovištích ujali studenti 1.A pod vedením třídní učitelky Mgr. Lenky Zákoucké a koordinátorky projektu KES PaedDr. Hany Kuchyňkové. Prostor Nového rybníka opanovala atmosféra radosti z přátelského setkání lidí spojených stejnou touhou pomáhat dětem a mládeži ve smysluplném naplňování volného času – tentokrát se zaměřením na období letních prázdnin 2015. Návštěvníci akce si zdejší pobyt užívali v kulisách již téměř prázdninového letního dne.  Léto, budiž pochváleno! Vítej mezi námi a v nás!