Střípky z gymnázia

,

Ve čtvrtek 25. 6. proběhla v areálu Nového rybníka pod záštitou Města Příbram a Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR akce pod názvem „Hurá, jsou tu prázdniny“. Den plný zábavy, soutěží a poučení probíhal ve spolupráci s Farní charitou Příbram, NZDM Bedna, Magdaléna o.p.s., DDM Příbram, ADRA a SONS Příbram. Dopoledního programu, který byl organizován […]

Střípky z gymnázia

,

V úterý 15. dubna Gymnázium Příbram, Legionářů 402, v rámci projektu KES zorganizovalo „Jarní olympiádu 2014“ pro žáky ze Základní praktické a speciální školy Příbram. Samotná olympiáda proběhla v tělocvičně školy za účasti 85 soutěžících ve věku od 6 do 15 let. Na přípravě a realizaci programu se pod vedením koordinátorky projektu PaedDr. Kuchyňkové podíleli […]

Střípky z gymnázia

,

Ve dnech 19. a 20. listopadu jsem spolu s RNDr. Petrem Hrubým na základě pozvání anglické strany navštívila poprvé naši partnerskou školu King Edward VI School v Southamptonu. Vše načtené o anglickém soukromém školství a tzv. public schools včetně informací o samotném KESu nabylo zřetelných kontur a z ostrovní mlhy se vynořil reálný živoucí obraz – areál školních budov […]

Střípky z gymnázia

,

Poslední tečkou za uplynulými třemi lety projektu bylo čtvrteční focení členů projektové skupiny tříd 4.B, 4.C a 3.A. Velké poděkování za vstřícnost, kreativitu a obětavost při naplňování cílů projektu a za inspirativní a přátelskou atmosféru  společných setkávání  patří: Anetě Peškařové (4.B), Tereze Bredlové (4.B), Lence Dvořáčkové (4.B), Janě Fedorové (4.B), Kateřině Hrnčířové (4.B),  Silvii Kášové (4.B), Nikole Němcové (4.B), Petře Novotné (4.B), Kláře […]

Střípky z gymnázia

,

Patrik Plavec, student sexty Gymnázia Příbram, vyhrál finálové kolo soutěže v angličtině City & Guilds English Language Contest, které se uskutečnilo 25.1.2013 v Praze  pod záštitou MŠMT. V konkurenci 54 studentů z 54 škol z celé ČR obhájil 1. místo v kategorii Communicator B2. Tomuto úspěchu předcházelo jeho vítězství ve školním kole City & Guilds, které proběhlo na začátku listopadu 2012. Během 90minutové […]