Střípky z gymnázia

Každé lidské právo musí být vymahatelné soudem

,

Studenti společenskovědních seminářů se zúčastnili prvního cyklu přednášek na téma Právo na spravedlivý proces, kde se setkali s prof. JUDr. Karlem Klímou, CSc. Dr. hab., jehož jméno si už pamatujeme z loňského února. Pan Klíma vede Katedru právních disciplín a veřejné správy na Metropolitní univerzitě v Praze, kde také založil a vede Centrum srovnávacího a evropského práva a od roku 2011 je  prezidentem sekce profesorů práva Světové asociace právníků.

Tematicky se tedy pohybujeme v oblasti občanského a trestního práva, a tak byly naše vědomosti obohaceny o zkušenosti pana profesora, který je prezentoval s nonšalancí, humorem a nadhledem, což přispělo k vynikající atmosféře celé akce.

Druhý cyklus přednášek je naplánován na 19. března, tedy za měsíc, poté pak všichni účastníci obdrží certifikát s hlavičkou Metropolitní univerzity. Tak až  nebudete rozumět  pojmům jako akcelerace pomluvy, koncepce emancipace či překvapivé rozhodnutí, přijďte za námi, my už si s tím víme rady.