Střípky z gymnázia

Řekněte jim, že sametová…

,

17. listopad 1989. Tohle významné datum se stalo neodmyslitelnou součástí české historie. Co vše stálo za pádem komunismu a jak se tehdejší studenti cítili, už může být pro nové generace nepochopitelné. Martin Mejstřík, který byl jeden z hlavních představitelů a organizátorů studentského hnutí, svou besedou přiblížil Sametovou revoluci z pohledu tehdejšího studenta. Třeťáci si tak ve středu 15. ledna doplnili mnoho důležitých a zajímavých znalostí.

Beseda začala netradičně – a to otázkou. Jak byste jedním slovem popsali 17. listopad 1989? Ze stran studentů padaly slova jako demonstrace, svoboda nebo třeba studenti. Pan Mejstřík mluvil jak o svých vlastních zkušenostech a důležitosti studenstva, tak i o totalitních režimech, zvláště pak o komunismu. Přiblížil, co tato ideologie doopravdy přinesla a jak se v ní žilo. Krátký dokument pak třeťákům ukázal listopadové dění v Praze a navodil atmosféru těchto dní.

Řada přišla i na studenty, kteří se mohli zeptat na cokoliv, co je zajímalo. Padaly otázky jak na Sametovou revoluci, tak i na osobní názory pana Mejstříka o aktuální politice. Nakonec se zabývali tím, co to vlastně je svoboda, a jak si ji udržet.

Pokud by studenty zajímalo více podrobností, zkušeností a zajímavostí, mohou si přečíst knihu Martina Mejstříka Deník – Řekněte jim, že sametová…