Střípky z gymnázia

,

Je tady doba výletů, a tak se třída 2.B vydala spolu se dvěma vyučujícími Janou Štědronskou a Ludmilou Brabencovou na Slapy do Andělské zátoky. O jídlo se nám postaral místní kuchař, počasí nám přálo, mohli jsme se tedy věnovat svým aktivitám. Turistice – stezka zvaná „kozí“, která vedla k Albertově vyhlídce a protáhla se na […]

Střípky z gymnázia

,

Projekt je dílem izraelské ambasády vytvořený za účelem zvýšení povědomí o moderním státu Izrael na středních školách ve státech Visegrádské čtyřky. V rámci projektu probíhá soutěž o hodnotné ceny a zájezdy pro studenty středních škol ve třech disciplínách: výtvarné, literární a internetové. Součástí projektu jsou i besedy s velvyslancem státu Izrael a jeho novou zástupkyní Tal […]

Střípky z gymnázia

,

Osobní dopis je slohovým útvarem, který v naší rychlé době pomalu ztrácí na významu. Proto se možná chodíme vyzpovídat k terapeutům a psychologům, protože se ze svých pocitů nedokážeme vypsat. Když jsme smutní, je tu plačící smajlík, když jsme se zamilovali, poslouží nám srdíčko…, ale je to vždy tak jednoduché? Jdou svět a naše prožívání […]

Střípky z gymnázia

,

Třída prima se zapojila do soutěže nazvané Souboj čtenářů 2020 – rosteme s knihou. Jde o čtenářskou soutěž určenou dětem 6. ročníků a primy víceletých gymnázií. Děti se učí porozumět textu, kriticky s ním pracovat, vést si poznámkový blok a zvykají si na týmovou práci. V rámci třídního kolektivu mají děti za úkol přečíst některou […]

Střípky z gymnázia

,

Dne 26. 6. 2018 se vydali studenti 1.C a dvě vyučující, Dana Bohuslavová a Jana Štědronská, pod vedením Ing. Josefa Fryše na exkurzi po Příbrami. Cílem bylo připomenutí některých historických událostí a významných osobností, které jsou spjaty s naším městem. Začínali jsme v Jiráskových sadech, kde jsme se zabývali nejen Janem Drdou a jeho povídkou Vyšší princip, […]

Střípky z gymnázia

,

Kateřina Burdová, studentka 3. ročníku ekonomie, se podělila o své znalosti a zkušenosti z oboru se studenty septimy a 3.B, kteří právě v tomto pololetí ekonomii probírají v rámci základů společenských věd. S těmito návraty bývalých studentů máme velmi dobré zkušenosti, zároveň jsme pyšní na naše absolventy, kteří své vědomosti dokáží uplatnit v praxi a […]

Střípky z gymnázia

,

V pátek 19. ledna se vypravila skupina studentů společenskovědního semináře našeho gymnázia do Prahy na prohlídku Senátu a Poslanecké sněmovny. V Senátu jsme vyslechli velmi pěkný výklad nejen o Valdštejnovi a jeho paláci, ale také o začátcích Senátu po Sametové revoluci. Prohlédli jsme si Valdštejnovu truhlu, v níž vozil vojákům žold, zabezpečenou speciálním systémem zámků, […]

Střípky z gymnázia

,

Nejenže jsou gymnazisté finančně gramotní, ale někteří z nich jsou v tomto ohledu dokonce téměř nejlepší ve Středočeském kraji. Adam Karas, Sára Trávníčková a Simona Kvapilová totiž obsadili druhé místo v krajském kole 8. ročníku soutěže Finanční gramotnosti. Gymnázium Příbram se zúčastnilo už posedmé a toto umístění je zatím nejlepší. Blahopřejeme soutěžícím, kteří dokázali obstát […]

Střípky z gymnázia

,

Poslanecká sněmovna a Senát se staly cílem studentů společenskovědního semináře 20. února. V informačním centru jsme zhlédli film o vývoji těchto orgánů od vzniku České republiky. Pak se nás ujala paní průvodkyně, prošli jsme přísnou kontrolou a vyslechli obsažný výklad, který se týkal nejen skladby sněmovny, ale také způsobu práce poslanců. Dostali jsme se dokonce […]