Střípky z gymnázia

,

Dne 26. 6. 2018 se vydali studenti 1.C a dvě vyučující, Dana Bohuslavová a Jana Štědronská, pod vedením Ing. Josefa Fryše na exkurzi po Příbrami. Cílem bylo připomenutí některých historických událostí a významných osobností, které jsou spjaty s naším městem. Začínali jsme v Jiráskových sadech, kde jsme se zabývali nejen Janem Drdou a jeho povídkou Vyšší princip, […]

Střípky z gymnázia

,

Kateřina Burdová, studentka 3. ročníku ekonomie, se podělila o své znalosti a zkušenosti z oboru se studenty septimy a 3.B, kteří právě v tomto pololetí ekonomii probírají v rámci základů společenských věd. S těmito návraty bývalých studentů máme velmi dobré zkušenosti, zároveň jsme pyšní na naše absolventy, kteří své vědomosti dokáží uplatnit v praxi a […]

Střípky z gymnázia

,

V pátek 19. ledna se vypravila skupina studentů společenskovědního semináře našeho gymnázia do Prahy na prohlídku Senátu a Poslanecké sněmovny. V Senátu jsme vyslechli velmi pěkný výklad nejen o Valdštejnovi a jeho paláci, ale také o začátcích Senátu po Sametové revoluci. Prohlédli jsme si Valdštejnovu truhlu, v níž vozil vojákům žold, zabezpečenou speciálním systémem zámků, […]

Střípky z gymnázia

,

Nejenže jsou gymnazisté finančně gramotní, ale někteří z nich jsou v tomto ohledu dokonce téměř nejlepší ve Středočeském kraji. Adam Karas, Sára Trávníčková a Simona Kvapilová totiž obsadili druhé místo v krajském kole 8. ročníku soutěže Finanční gramotnosti. Gymnázium Příbram se zúčastnilo už posedmé a toto umístění je zatím nejlepší. Blahopřejeme soutěžícím, kteří dokázali obstát […]

Střípky z gymnázia

,

Poslanecká sněmovna a Senát se staly cílem studentů společenskovědního semináře 20. února. V informačním centru jsme zhlédli film o vývoji těchto orgánů od vzniku České republiky. Pak se nás ujala paní průvodkyně, prošli jsme přísnou kontrolou a vyslechli obsažný výklad, který se týkal nejen skladby sněmovny, ale také způsobu práce poslanců. Dostali jsme se dokonce […]

Střípky z gymnázia

,

Tak nazval svoji přednášku pro studenty společenskovědního semináře na našem gymnáziu pan profesor JUDr. K. Klíma. Zavítal k nám již počtvrté a tématem jeho semináře byl: Hodnotový systém v hmotném právu a zinscenovaný soudní proces občanskoprávního řízení. Nebývá dnes už obvyklé, aby odměnou přednášejícího byly „pouze“ díky studentů a vyučujících, proto si tohoto odborníka nesmírně […]

Střípky z gymnázia

,

Dne 16. 2. se studenti semináře společenských věd setkali se svojí kolegyní, absolventkou našeho gymnázia, Kateřinou Burdovou, která již druhým rokem studuje Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V jejím podání se stala ekonomie jedním velkým dobrodružstvím, které trvalo celé tři hodiny. Tabule plná grafů, hlavy plné otázek, sešity plné poznámek a třída plná vynikající atmosféry. […]

Střípky z gymnázia

,

Soutěž Finanční gramotnost od roku 2009 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v nejvyšší kategorii celostátních školních soutěží „A“. Cílem soutěže je naučit finanční gramotnost žáky základních škol a žáky středních škol . FG je stále nejúčinnější prevencí proti předlužení a sociálnímu vyloučení a učí děti i dospělé finančně zabezpečit sebe a svoji rodinu […]

Střípky z gymnázia

,

Přednášku s tímto názvem vyslechli v pondělí, 9.11.2015 studenti politologického semináře na půdě AV ČR. Přednášející, Dr. Kryštof Boháček, nám vysvětlil, že přátelství je obvykle chápáno na způsob antropologické konstanty, tedy jako všeobecně rozšířený a interkulturně srozumitelný vztah, jenž nicméně vyrůstá z individuálních a rozumově obtížně postižitelných vzájemných sympatií. Ve starém Řecku ovšem hrálo přátelství roli významné a […]

Střípky z gymnázia

,

19. března jsme se podruhé setkali s panem profesorem Karlem Klímou, prodiskutovali některé otázky týkající se procesního práva a vyslechli bohaté praktické zkušenosti přednášejícího. Na závěr obdrželi studenti osvědčení, které potvrzuje, že se aktivně zúčastnili organizované univerzitní výuky „Právnické semináře“ na vybraná témata. Někteří studenti pak ještě individuálně probírali otázky, které je zajímaly, s panem profesorem a […]