Střípky z gymnázia

,

Třída prima se zapojila do soutěže nazvané Souboj čtenářů 2020 – rosteme s knihou. Jde o čtenářskou soutěž určenou dětem 6. ročníků a primy víceletých gymnázií. Děti se učí porozumět textu, kriticky s ním pracovat, vést si poznámkový blok a zvykají si na týmovou práci. V rámci třídního kolektivu mají děti za úkol přečíst některou […]

Střípky z gymnázia

,

Dne 26. 6. 2018 se vydali studenti 1.C a dvě vyučující, Dana Bohuslavová a Jana Štědronská, pod vedením Ing. Josefa Fryše na exkurzi po Příbrami. Cílem bylo připomenutí některých historických událostí a významných osobností, které jsou spjaty s naším městem. Začínali jsme v Jiráskových sadech, kde jsme se zabývali nejen Janem Drdou a jeho povídkou Vyšší princip, […]

Střípky z gymnázia

,

Kateřina Burdová, studentka 3. ročníku ekonomie, se podělila o své znalosti a zkušenosti z oboru se studenty septimy a 3.B, kteří právě v tomto pololetí ekonomii probírají v rámci základů společenských věd. S těmito návraty bývalých studentů máme velmi dobré zkušenosti, zároveň jsme pyšní na naše absolventy, kteří své vědomosti dokáží uplatnit v praxi a […]

Střípky z gymnázia

,

V pátek 19. ledna se vypravila skupina studentů společenskovědního semináře našeho gymnázia do Prahy na prohlídku Senátu a Poslanecké sněmovny. V Senátu jsme vyslechli velmi pěkný výklad nejen o Valdštejnovi a jeho paláci, ale také o začátcích Senátu po Sametové revoluci. Prohlédli jsme si Valdštejnovu truhlu, v níž vozil vojákům žold, zabezpečenou speciálním systémem zámků, […]

Střípky z gymnázia

,

Nejenže jsou gymnazisté finančně gramotní, ale někteří z nich jsou v tomto ohledu dokonce téměř nejlepší ve Středočeském kraji. Adam Karas, Sára Trávníčková a Simona Kvapilová totiž obsadili druhé místo v krajském kole 8. ročníku soutěže Finanční gramotnosti. Gymnázium Příbram se zúčastnilo už posedmé a toto umístění je zatím nejlepší. Blahopřejeme soutěžícím, kteří dokázali obstát […]

Střípky z gymnázia

,

Poslanecká sněmovna a Senát se staly cílem studentů společenskovědního semináře 20. února. V informačním centru jsme zhlédli film o vývoji těchto orgánů od vzniku České republiky. Pak se nás ujala paní průvodkyně, prošli jsme přísnou kontrolou a vyslechli obsažný výklad, který se týkal nejen skladby sněmovny, ale také způsobu práce poslanců. Dostali jsme se dokonce […]

Střípky z gymnázia

,

Tak nazval svoji přednášku pro studenty společenskovědního semináře na našem gymnáziu pan profesor JUDr. K. Klíma. Zavítal k nám již počtvrté a tématem jeho semináře byl: Hodnotový systém v hmotném právu a zinscenovaný soudní proces občanskoprávního řízení. Nebývá dnes už obvyklé, aby odměnou přednášejícího byly „pouze“ díky studentů a vyučujících, proto si tohoto odborníka nesmírně […]

Střípky z gymnázia

,

Dne 16. 2. se studenti semináře společenských věd setkali se svojí kolegyní, absolventkou našeho gymnázia, Kateřinou Burdovou, která již druhým rokem studuje Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V jejím podání se stala ekonomie jedním velkým dobrodružstvím, které trvalo celé tři hodiny. Tabule plná grafů, hlavy plné otázek, sešity plné poznámek a třída plná vynikající atmosféry. […]

Střípky z gymnázia

,

Soutěž Finanční gramotnost od roku 2009 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v nejvyšší kategorii celostátních školních soutěží „A“. Cílem soutěže je naučit finanční gramotnost žáky základních škol a žáky středních škol . FG je stále nejúčinnější prevencí proti předlužení a sociálnímu vyloučení a učí děti i dospělé finančně zabezpečit sebe a svoji rodinu […]

Střípky z gymnázia

,

Přednášku s tímto názvem vyslechli v pondělí, 9.11.2015 studenti politologického semináře na půdě AV ČR. Přednášející, Dr. Kryštof Boháček, nám vysvětlil, že přátelství je obvykle chápáno na způsob antropologické konstanty, tedy jako všeobecně rozšířený a interkulturně srozumitelný vztah, jenž nicméně vyrůstá z individuálních a rozumově obtížně postižitelných vzájemných sympatií. Ve starém Řecku ovšem hrálo přátelství roli významné a […]