Střípky z gymnázia

Gymnazisté už znají rizika i obranu

,

12. dubna se třídy nižšího gymnázia vydaly na akci Den proti násilí a kriminalitě. Prima začala svůj den ve Středisku výchovné péče, kde si vyzkoušela různé hry nebo si vyrobila vlastní plakáty. Pak se primáni přesunuli do nízkoprahového zařízení Bedna. Tam se o něm něco dozvěděli a mohli si vyzkoušet aktivity, které zde návštěvníci dělají.

Zatímco prima vyrazila mimo školu, sekunda, tercie a kvarta zůstaly na gymnáziu. Zúčastnily se několika besed, přednášek a workshopů.

Sekunda zahájila Den proti kriminalitě v tělocvičně, kde už na ně čekal kapitán Jan Svoboda se svým „parťákem“. Ti s pomocí dobrovolníků z řad studentů ukázali, jak se chovat v nebezpečných momentech. Sekundáni tak už vědí, co dělat v případě napadení nebo znásilnění. Také si prohlédli různé druhy zbraní. Následovala beseda s Evou Šilhanovou, která pracuje jako strážník okrskář u městské policie v Příbrami. Vysvětlila žákům rozdíly mezi městskou a státní policií, jak se liší jejich práce nebo jak je Příbram bezpečná. O této problematice mluvil také asistent prevence kriminality Miloslav Arnold Benda. Ten studentům představil svou práci a jaké problémy jsou na jeho denním pořádku. Zmínil, že Příbram byla v roce 1998 nejnebezpečnější město v ČR a že od té doby kriminalita v Příbrami každý rok výrazně klesá.

Přednášku tiskové mluvčí poručíka Moniky Schindlové si vyslechla jak sekunda, tak i tercie. Dozvěděli se, jaké přestupky se nejčastěji týkají dětí a mladistvých a jaké jsou druhy trestů v ČR. Mezi ně patří např. vězení, domácí vězení nebo obecně prospěšné práce. Zajímavá informace je například to, že když přejdete na přechodu na červenou, můžete platit pokutu až 2000Kč.

Tercie měla část programu shodný také s kvartou.  Obě třídy pracovnice středočeského dispečinku záchranné linky 155 Veronika Havelková seznámila s důležitostí včasné první pomoci a způsobech jejího poskytnutí. Studenti si mohli vyzkoušet uvedení člověka do stabilizované polohy nebo masáž srdce na figuríně. Poté se kvartáni přesunuli do výtvarného ateliéru, kde místo původně plánované přednášky o práci záchranných složek ČR, která se neuskutečnila z důvodu nemoci přednášejícího, zhlédli dokument o mentální anorexii a bulimii.

Den proti kriminalitě a násilí se letos opět vydařil a studenti nižšího gymnázia obohaceni o nové informace se těší na další ročníky. Poděkování patří Mgr. Marii Hlaváčové za organizaci akce.