Střípky z gymnázia

Jak proti násilí a kriminalitě?

,

24. dubna od rána se žáci nižšího stupně příbramského gymnázia měli možnost zúčastnit projektového dne s názvem Den proti násilí a kriminalitě. Už tradičně se tato akce konala v den přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium. Program připravila preventistka rizikových jevů Mgr. Marie Hlaváčová.

Primáni se nejprve vypravili do Střediska výchovné péče Příbram, kde se jich ujaly: speciální pedagožky PaedDr. Jana Ptáčková a Mgr. Jana Eliášová a psycholožka Mgr. Irena Fišerová.

Náplní setkání byly různé aktivity zaměřené na vzájemné poznávání a spolupráci v kolektivu, např. rozdělení třídy podle toho, kdo co má rád; výběr jednoho žáka, který rozdělil třídu podle svých domněnek na dominantní a spolupracující skupiny apod. Nakonec se třída rozdělila na chlapce a dívky. Kluci i holky dostali každý papírový puzzel a vybarvili ho podle toho, co je pro ně typické. Když se puzzle poskládali, vznikl velký obraz jing – jangu, který si prima odnesla s sebou na gymnázium.

V učebně fyziky se konala přednáška zaměřená proti násilí a kriminalitě, kterou vedl Vít Skalník. Její program se skládal z těchto bodů: Paragrafy, Priority, Krizové situace, Napadení, Krizové scénáře, Obranné prostředky a Právo a krizová situace.

Studenti sekundy a tercie se zúčastnili dvou bloků. Sekunda nejprve zůstala ve škole a v učebně 2.C byla tématem Problematika kouření, kuřáci a okolí. Přednášela MUDr. Tesařová, praktická lékařka, která vede v Příbrami poradnu pro odvykání kouření. Prezentace byla zajímavá a přínosná.

Dále se přemístili do nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Bedna Příbram. Paní Mgr. Kateřina Volfová provedla studenty po zařízení a seznámila je s možnostmi využívání volného času v Příbrami. Některé aktivity si studenti na závěr vyzkoušeli.

Tercie se zúčastnila stejných bloků, ale v opačném pořadí.

Kvarta zůstala jako jediná třída celý den ve škole. První blok byl zaměřený na návykové látky a zákon. Blok vedly vyškolené pracovnice Centra primární prevence – Magdaléna, o.p.s. Příbram. Studenti pracovali v kruhu, včetně Mgr. Marie Hlaváčové, která se programu zúčastnila. Po krátkém představení všech zúčastněných si zahráli aktivizační hru „Dostihy“. Pracovnice je „oťukávaly“, jaké znají návykové látky, co si představují, když slyší slovo zákon. Být majitelem občanského průkazu, většině je již patnáct let, obnáší i jistou míru zodpovědnosti za své činy.

Druhý blok byl zaměřený na poruchy příjmu potravy – anorexii a bulimii. Třída zhlédla film Sami, seznámila se s těmito pojmy a na závěr proběhla diskuse na toto téma na základě vyplněného dotazníku.