Střípky z gymnázia

,

V úterý 29. června se od deseti hodin konala ve školní jídelně půlhodinová společenskovědní přednáška. Vedl ji žák septimy Jan Toms, který se pokusil svým posluchačům ze sexty, septimy a 2.B předat nějaké rady ohledně volného času a jak lépe stíhat své úkoly a při tom být v pohodě. Na gymnazisty se podle něj klade více nároků. […]

Střípky z gymnázia

,

Od pátku 25. do neděle 27. června se v Centru ekologických aktivit města Olomouce v Horce nad Moravou, vzdálené asi 20 kilometrů od Olomouce, konal EU-WEEK-END. Jde o projekt všeobecně prospěšné organizace Eutis, o.p.s., která pořádá jak semináře a konference o Evropské unii pro středoškoláky i vysokoškoláky, tak i různé semináře, modelová zasedání nebo dnes […]

Střípky z gymnázia

,

Ve čtvrtek 22 dubna neproběhly pouze přijímací zkoušky, ale také již dlouho připravovaný projektový Den proti násilí a kriminalitě. Celkem proběhlo dvanáct workshopů, týkajících se sebeobrany v krajní nouzi, kriminality, kouření, závislosti na drogách, extremismu nebo problémům ve společnosti a šikany. Akce začala úderem deváté hodiny a besedy probíhaly paralelně, přičemž každá třída se zúčastnila […]

Střípky z gymnázia

,

Čtvrtek 22. dubna byl důležitým dnem pro 67 žáků, kteří v učebnách přízemí Gymnázia Příbram psali v tento den přijímací zkoušky pro osmileté studium na gymnáziu. Po zahájení ve vestibulu školy, které začalo v půl osmé ráno, se žáci 5. ročníků základních škol podle rozpisu usadili v jednotlivých třídách a celé dopoledne si lámali hlavu […]

Střípky z gymnázia

,

Už tento čtvrtek se na Gymnáziu Příbram uskuteční projektový Den proti násilí a kriminalitě. Začíná od devíti hodin a bude probíhat formou 12 workshopů: * Bezpečné chování a sebeobrana (Vít Skalník) * Já mezi lidmi (PeadDr. Jana Ptáčková) * Rozmanitosti proti šikaně (Kristýna Ciprová) * Fotbal proti zločinu (JUDr. Milan Fára + fotbalisté 1.FK Příbram) […]

Střípky z gymnázia

,

Také v dubnu Mgr. Tereza Krobová zařídila pro své žáky zpestření studia společenských věd besedou, tentokrát s advokátkou JUDr. Dagmar Říhovou. Ta na gymnázium zavítala v pondělí 12. dubna a v době šesté a sedmé vyučovací hodiny se s žáky tříd 3.B a septimy bavila o právu a dalších oborech, které se práva týkají. Studenti […]

Střípky z gymnázia

,

I 14. ledna byl pro žáky 3. ročníků strohý výklad před tabulí zpestřen exkurzí. V rámci volitelného předmětu Seminář a cvičení ze zeměpisu vyjeli studenti, spadající do skupiny Mgr. Lucie Albrechtové, do Prahy. Výletníci nejdříve zavítali na výstavu fotografií Czech Press Foto ve výstavní síni v budově Staroměstské radnice, kam se vydali pěšky z Václavského […]

Střípky z gymnázia

,

V den slavnosti Tří králů, ve středu 6. ledna, se i Gymnázium Příbram zapojilo do celostátní tříkrálové sbírky. Ta se již stala tradicí. Na gymnáziu však taková sbírka ještě neproběhla. Skupinka tří septimánů od půl osmé do zvonění na první vyučovací hodinu koledovala před hlavním vchodem do školy. Vedoucího skupinky, Štěpána Vithu, který se o […]

Střípky z gymnázia

,

V poslední den školy roku 2009 se i na Gymnáziu Příbram studenti rozloučili s uplynulým rokem. Nejdříve se mezi sebou obdarovali dárky ve svých třídách a vzájmné si popřáli pohodové svátky. V půl jedenácté dopoledne potom všem studentům zapěl pedagogický sbor. Učitelé sklidili velký úspěch. Nejvíce se studentům patrně líbila píseň Narodil se Kristus pán. […]

Střípky z gymnázia

,

Ve čtvrtek se celá škola po velké přestávce odebrala do Divadla Antonína Dvořáka v Příbrami. Tam byli žáci svědky benefičního koncertu pro nadaci Kapka naděje. Nejdříve vystoupila skupina Decado.it, poté taneční skupina Cik-Cak, kterou studenti přivítali téměř bouřlivým potleskem. Jako třetí v pořadí zazpíval Michael Foret a nakonec Michal Kindl. Byl to právě on, který […]