Střípky z gymnázia

Gymnazisté proti rizikům současné společnosti

,

V úterý 22. dubna se na Gymnáziu Příbram konal Den proti kriminalitě a násilí, kterého se zúčastnilo celé nižší gymnázium.

Studenti primy navštívili besedu o utváření kolektivu ve třídě ve Středisku výchovné péče. Poté se přesunuli do tělocvičny, kde se měli naučit základy první pomoci. Vyzkoušeli si resuscitaci, umělé dýchání, první pomoc při otravě a mnoho dalších zajímavých aktivit.

Třída sekunda začínala svůj program v nízkoprahovém zařízení Bedna, kde si mohli vyzkoušet kulečník, stolní fotbal a mnoho dalšího. Následně absolvovali přednášku o kriminalitě v Příbrami pod vedením manažera prevence kriminality Ladislava Hadrbolce.

Žáci z tercie měli stejnou přednášku o kriminalitě jako sekunda a následně v rámci přednášky Problematika poruch příjmu potravy zhlédli film o chlapci, který trpí anorexií.

Kvarta navštívila příbramské K centrum a poté absolvovala přednášku o projektu Příroda.

Den proti kriminalitě a násilí pro nižší gymnázium zorganizovala metodička prevence Gymnázia Příbram Mgr. Marie Hlaváčová. Celý projekt se letos konal už posedmé.