Střípky z gymnázia

A jak se to řekne maorsky?

,

Jazyky igboština, maorština, ik, palauština a k tomu ještě staroirské písmo ogam – to vše čekalo na soutěžící v zadání lingvistické olympiády, která se letos na gymnáziu konala poprvé, a to v pátek 16. listopadu. Této nové soutěže, jejíž organizace se zhostila Mgr. Veronika Šedivá, se zúčastnilo více než 30 studentů z celého vyššího gymnázia.

Lingvistika — a stejně tak i úlohy obsažené v této olympiádě — se zabývá především systémem jazyků a jejich fungováním. Účastníci tedy měli ve většině případů za úkol zjistit, jak v daném jazyce funguje určitý jev, a s jeho použitím přeložit některé věty či výrazy.

Ve školním kole zvítězil David Burda (oktáva), druhé místo obsadila Anna Mottlová (sexta) a o třetí příčku se dělí Natálie Junková (4.A) a Magdaléna Kolářová (sexta).

Další, regionální kolo se bude konat 21. ledna na Filozofické fakultě UK. Účastnit se jej budou vítězové a na základě bodového zisku i někteří další řešitelé školních kol. Tak přejeme hodně štěstí v této netradiční, ale velmi zajímavé soutěži.