Střípky z gymnázia

Jarní olympiádu si děti užily

,

V úterý 15. dubna Gymnázium Příbram, Legionářů 402, v rámci projektu KES zorganizovalo „Jarní olympiádu 2014“ pro žáky ze Základní praktické a speciální školy Příbram. Samotná olympiáda proběhla v tělocvičně školy za účasti 85 soutěžících ve věku od 6 do 15 let.

Na přípravě a realizaci programu se pod vedením koordinátorky projektu PaedDr. Kuchyňkové podíleli vedle studentů gymnázia též studenti z partnerské školy King Edward VI School ze Southamptonu. Spolu s učiteli gymnázia Mgr. Lexovou, Mgr. Haškovou a PhDr. Fryšem se na realizaci programu sportovního dne aktivně zúčastnili i angličtí učitelé – Laura Hewitt, BSc. a Paul Robinson, MSc. Moderátorské role se na výbornou zhostily studentky septimy Soňa Vyskočilová a Karolína Macasová, živý zpěv zajistil nádherný hlas Anny Machutové ze septimy, tempo hudební rozcvičky udávala Karolina Třesohlavá z kvarty se svým týmem cvičitelek.

Žáci byli rozděleni do 8 skupin. Každý sportovní tým si vylosoval vlajku státu, který poté v olympiádě reprezentoval. Bylo připraveno celkem 12 stanovišť, na kterých si žáci vyzkoušeli svoje sportovní dovednosti a výtvarné schopnosti. Jednotlivá stanoviště zahrnovala např. zdobení velikonočních vajíček, skákání v pytlích, manipulaci s florbalovou hokejkou a míčkem, hod míčem na síť, házení olympijských kruhů, skákání tzv. panáka, gymnastické cviky, přelézání tzv. opičí dráhy, házení basketbalovým míčem na koš, přenášení míčku na lžíci, skákání přes švihadlo. Každé družstvo bylo ohodnoceno body od 1 do 5. Nejvyšší počet bodů obdrželo družstvo „Jihoafrické republiky“.

Při závěrečném ceremoniálu se rozdávaly medaile nejenom vítěznému družstvu, ale zvláštní medaili obdrželi i jednotlivci, např. cenu fair-play, cenu za pomoc mladšímu členovi týmu, cenu za výjimečnou snahu apod.
Součástí programu bylo i simulované živé vysílání reportáže z olympiády se vstupy redaktora Tomáše Rosy ze sexty s jeho přímými rozhovory s účastníky olympiády. Před závěrečným vyhlášením výsledků si účastníci ještě vytvořili společný plakát. Pomocí prstových barev udělali otisky svých rukou, k nimž bylo následně připojeno jejich křestní jméno spolu s vlajkou příslušného státu. Každý účastník olympiády obdržel za svoji účast a vynaložené úsilí balíček sladkostí včetně čokoládové medaile. Na soutěžící čekalo na závěr ještě další překvapení. V duchu anglické velikonoční tradice „Egg Hunt“ poschovávali pro ně studenti v travnatých prostorách kolem tělocvičny čokoládová vajíčka.

Jarní olympiáda na Základní praktické a speciální škole Příbram se vskutku vydařila. Tělocvičnu školy v jejím průběhu ovládla atmosféra radosti z vlastních výkonů, ducha týmové spolupráce a přátelského zájmu ostatních. I přes chladné počasí úterního dne se tato akce stala pro žáky předznamenáním radostného očekávání příchodu času velikonočního.