Střípky z gymnázia

Biologická olympiáda na gymnáziu

,

Ve čtvrtek 30. ledna se na Gymnáziu Příbram konalo školní kolo biologické olympiády v rámci nižšího gymnázia. Řešitelé byli rozděleni do dvou skupin podle věku. Z kategorií C a D, tedy prima, sekunda a tercie, kvarta, se zúčastnilo celkem 24 žáků.  Olympiáda se skládala ze dvou částí – teoretické a z části praktické. Úkolem bylo například pozorovat pod mikroskopem strukturu ptačího zobu nebo reakci barviva obsaženého v ptačím zobu na různé druhy kyselin. Studenti měli na vypracování olympiády přibližně jeden a půl hodiny.

Mezi primány a sekundány zvítězila Anna Mottlová před Terezou Humlovou a Lenkou Krátkou (všechny z primy), ve vyšší kategorii obsadila první místo Ema Albrechtová z tercie, následována Barborou Peštovou a Věrou Váchovou z kvarty.

Postupujícím přejeme hodně štěstí v okresním kole.