Střípky z gymnázia

Co nás rozděluje, co nás spojuje

,

Politika, víra, sport a ekologie. Čtyři hlavní oblasti, které rozdělují, ale i spojují dnešní společnost. A právě jimi se zabývali studenti z Gymnázia Příbram a jejich němečtí výměnní partneři z Gymnázia Immanuela Kanta v Lachendorfu. Druhá, příbramská část výměnného pobytu proběhla v týdnu od 24. února.

Hned v úterý je čekal workshop v pražském Goethe institutu. Ve skupinkách zkoumali jednotlivé oblasti, které společnost rozdělují i spojují. Pomocí pracovních listů pak hledali tematická místa v Praze. Jednotlivým oblastem se studenti věnovali po dobu celého týdne.

Ekologie a životní prostředí jsou v dnešním světě velká a důležitá témata. Hlavním problémem jsou jednorázové plasty, a proto si studenti mohli ušít vlastní látkový ekologický pytlíček.

O náboženství jako dělicí i spojovací linii se dozvěděli od kněze Roberta Cieszkowskiho, který působí ve farnosti Březové Hory. Mluvil o svých zkušenostech jako kněz nebo třeba o problematice moderních technologií a lidských vztahů. Nemohla chybět ani tradiční návštěva příbramského poutního místa – Svaté Hory.

Diskuse s politikem se mnohým může zdát jako nudná věc. To ale neplatilo v případě starosty města Příbram Jana Konvalinky. Ten studentům vysvětlil, jak vypadá a funguje místní politika a jaký je to pocit být politikem. Svou besedu pojal ve veselém duchu a tím celé téma odlehčil. Trochu vážnější pohled na politiku získali v Muzeu komunismu. Studenti mohli pocítit atmosféru totalitního režimu a dozvědět se zajímavé detaily o životě za dobách komunismu.

Poslední den pobytu se studenti věnovali sportu. V TEPfaktoru si procvičili jak týmovou spolupráci, tak i svou zručnost, sílu nebo logiku.

Posledním nevšedním zážitkem se pro německé studenty stal maturitní ples 4.B a 4.C.