Střípky z gymnázia

Dopouštějí se domácího násilí jen muži?

,

Domácí násilí. Besedu s tímto názvem  ve středu 27. listopadu absolvovali studenti z třetích ročníků s volitelným předmětem Stát a občan nebo Literární seminář. Kapitánka a vrchní komisařka Mgr. Jindřiška Cestrová vysvětlila studentům, jak domácí násilí poznat, jaké formy může mít i jak takové situace řešit. Dozvěděli se, kam se mají v případě domácího násilí obrátit a jaká podpůrná centra v České republice existují.

Nesměly chybět ani případy, které osobně řešila. Poukazovala v nich hlavně na to, že má oběť pocit viny a často zapírá. Studentům také připomněla, že domácí násilí může spáchat i žena na muži nebo dokonce děti na svých rodičích a prarodičích.