Střípky z gymnázia

Nekonzumuj… přemýšlej

,

Film. Komunikační prostředek, který ovlivňuje masy. Diváky by měl buď pobavit a nebo něco naučit. A právě něco o historických a dobových filmech a jejich funkcích se studenti třetích a čtvrtých ročníků dozvěděli 29. ledna. Mgr. Martin Šimek, který je garantem předmětu Historická látka ve filmu na Fakultě humanitních studií UK, studentům přiblížil nejen problémy nejnovějších historických a dobových filmů, studentům navíc ukázal, jak se mají na film dívat, jak ho analyzovat a interpretovat. Studenty upozornil na problém filmu jako historického pramenu a jak je každý film subjektivní a ovlivněný názory autora. Studenty seznámil i s dějinami filmu a jak se vyvíjel. Nevynechal bratry Lumiérovy ani Hollywood. Blíže se také věnoval i české kinematografii a problematice zaměřenosti režisérů jen na okruh českého publika.

Také je naučil jak nebýt pouhými diváky, kteří se nechají vtáhnout do děje a věcí okolo si nevšímají, ale nabádal je, ať si všímají veškerých maličkostí a detailů. „Ve filmu není nikdy nic náhodně, všechno vás má ovlivnit.“ říká Martin Šimek.

Beseda studenty donutila zamyslet se nad filmy z jiného pohledu a snad se budou v budoucnu na jejich oblíbený film koukat kritičtěji.