Střípky z gymnázia

Mateřský jazyk vítězí

,

23. ledna se v Domě dětí a mládeže v Příbrami konalo okresní kolo olympiády z českého jazyka, do kterého postoupily i dvě studentky Gymnázia Příbram. Olympiáda trvala od rána do 12 hodin. Celkem 10 účastníků bylo z obou příbramských gymnázií, z gymnázií ze Sedlčan a Dobříše a dále z OA a VOŠ Příbram. Účastníci psali 60minutový sloh a mluvnický test. Po vyhodnocení si mohli své práce prohlédnout. První místo obsadila Kateřina Podrázská z 1.A Gymnázia Příbram, která tím postoupila do krajského kola. Anna Budíšková ze 3.A obsadila místo třetí.