Střípky z gymnázia

Věda a vesmír

,

Na závěr 1. pololetí tohoto školního roku jely třídy 1.A a 1.B do Plzně navštívit Techmania Science Center a Planetárium Techmania. Techmania nabízí zábavné seznámení s vědou a technikou, objevování záhad fyziky, biologie, matematiky či chemie.

Prohlídka byla individuální, každý se věnoval tomu, co ho zajímalo. Studenti mohli využít své telefony k vyplnění pracovních listů. Prohlídka zahrnovala i pokusy s tekutým dusíkem a jeho vlastnostmi, například naplnění balónku tekutým dusíkem nebo výbuch dusíku v uzavřené pet lahvi.

Prohlídka planetária začala 3D projekcí na kulovou plochu s výkladem. Studenti měli možnost zhlédnout věrný model naší galaxie, stejně jako desítky mlhovin i samotnou strukturu vesmíru a sluneční soustavu. Po ukončení projekce si každý mohl prověřit svoji paměť pomocí kvízu. Nakonec následovala prohlídka planetária a cesta domů.