Střípky z gymnázia

Výtvarná soutěž knihovny

,

Během měsíce listopadu probíhala ve školním klubu gymnázia zajímavá výstava exlibris. Studenti a další návštěvníci se na ní dozvěděli, co vlastně exlibris znamená a k čemu slouží, a seznámili se i s autory, kteří se jejich tvorbě věnovali a věnují. V novém roce přichází na řadu na podzim avizovaná soutěž pro studenty gymnázia. Jejich úkolem je navrhnout exlibris Gymnázia Příbram – nejlépe takové, které by vystihovalo poslání, atmosféru či ducha školy. Vítěznými návrhy plánuje knihovnice Edita Vaníčková vybavit cenné tisky knihovního fondu. Zájemci mohou svá dílka předávat svým vyučujícím výtvarné výchovy nebo přímo paní knihovnici, a to nejpozději do konce února.

Join the discussion