Střípky z gymnázia

Němčina na poslední chvíli

,

V polovině února se někteří studenti 4. ročníků rozhodli otestovat své znalosti z němčiny. Pozvali jsme tedy na naši školu už popáté garantku mezinárodních zkoušek ÖSD z jazykové školy Eufrat, požádali jsme pana zástupce, aby vypnul zvonění a rozeběhl se známý jazykový kolotoč. Poslech, čtení textu s porozuměním, psaní, mluvení.

Studenti poté netrpělivě očekávali výsledky svých zkoušek, neboť majitelé certifikátů jsou na určitých typech vysokých škol výrazně zvýhodněni. Nakonec se vše povedlo hodině dvanácté, takže úspěšní čtvrťáci měli 28. 4. radost znásobenou. Nejen že se rozloučili při posledním zvoněním se školou, ale spolu s vysvědčením si mohli převzít i zasloužený doklad o svých jazykových schopnostech. Řady držitelů jazykového osvědčení se tedy rozrostly o dalších šest šťastlivců, kteří prokázali vynikající znalosti v úrovních B2 a C1.

Srdečně blahopřejeme!