Střípky z gymnázia

V Plzni reálně i digitálně

,

Ve středu 6. listopadu se konala exkurze pro účastníky semináře Regionální geografie určeného pro 3. ročníky. Celou akci vedla Mgr. Lenka Pavelková.

Žáci začali den v plzeňském historickém centru, kde si vyzkoušeli práci s tablety. Prozkoumávali zajímavá místa v centru Plzně a zpracovávali je v digitálních mapách.

Poté se studenti zúčastnili mezinárodního dne geografických informačních systémů na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity. Doktorandi z oboru geoinformatiky připravili pro účastníky program, který spočíval v práci na mapových serverech. Studenti si vyzkoušeli i praktické činnosti, např. tvoření vlastní mapy, které jim doktorandi rádi vysvětlili.

Na konci byli žáci obeznámeni s výhodami studia na Západočeské univerzitě.