Střípky z gymnázia

Comenius prezentoval

,

Studenti gymnázia měli dnes možnost zhlédnout prezentaci letošního projektu Comenius, kterou si členové tohoto evropského programu připravili pro mezinárodní studentskou konferenci v Norsku, které navštívila závěrem března. Tématem prezentace i celého letošního roku byla migrace, již studenti v angličtině představili z mnoha úhlů. Nejprve se věnovali historii naší země, kdy hovořili o osudových osmičkách v českých dějinách a přiblížili události, které se v daných letech staly. Pak jednotliví studenti hovořili o vietnamské či romské problematice, jakož i o dalších etnických a národnostních menšinách u nás. Jednotlivé části byly vhodně doplněny bohatým obrazovým doprovodem a živými výstupy (píseň, romský tanec) a provázány předtočenými vstupy moderátorů. Na závěr prezentace představila koordinátorka projektu Mgr. Hana Štufková pobyt v Norsku.