Střípky z gymnázia

Tak zase v srpnu

,

Stejně jako studenti se v pátek 29. června se školou rozloučili i učitelé. Sejdou se zase v pondělí 27. srpna, kdy jim začíná přípravný týden. V poslední den školy se sešli na závěrečném setkání všech zaměstnanců ve školní jídelně, kde ředitelka Mgr. Iva Kadeřábková všem poděkovala za jejich práci a popřála jim krásné léto.

V září své nové třídy přivítají třídní prvních ročníků, Mgr. Milena Hrabíková, Mgr. Jiří Šíp a Mgr. Bedřich Roth, primy (Mgr. Pavla Bímová), kvinty (Mgr. Jaroslava Benešová) a 2.A (Mgr. Hana Kriegerová).

Se školou a kolegy se loučí Mgr. Jiřina Maříková, Mgr. Daniel Drmla a také hospodářka paní Alena Gillarová a uklízečky Zdena Uchytilová a Věra Pelíšková, novými posilami se stanou někdejší studentky gymnázia Mgr. Pavla Karasová (RUJ-NEJ) a Mgr. Lenka Bečvářová (CJL-ZSV).