Střípky z gymnázia

,

2. května se žáci gymnázia shromáždili v hudebním sále, kde měli možnost zjistit co nejvíce o programu skupiny Erasmus+. Studenti pod vedením paní profesorky Hany Štufkové a Lenky Pavelkové letos zavítali do Aurichu v sousedním Německu. Zde se celý týden seznamovali i s projekty z dalších škol, a to z Norska, Německa, Polska a Itálie. Během sedmi dní navštívili i […]

Střípky z gymnázia

,

Ve dnech 7. 4. až 15. 4. se 11 studentů Gymnázia Příbram (Jaroslav Langer, Lucie Trčková, Hana Kolářová, Zdeněk Bíza,Tomáš Brettl – 3.A, David Burda – kvinta, Adéla Pacovská – 1.A, Tereza Sladovníková – 1.C , Daniela Čižmariková – 3.B,Taťána Doležalová, Kristina Karasová – sexta) s Mgr. Hanou Štufkovou a s Mgr. Lenkou Pavelkovou zúčastnili mezinárodní […]

Střípky z gymnázia

,

Vizuální prezentace nejsou vizitkou. Mají být esencí a zrcadlem vašeho byznysu a vaší osobnosti. To je motto firmy CTECH s.r.o. sídlící v Praze Michli. Tato mladá, progresivní firma se zabývá tvorbou fotorealistických vizualizací pro architekty a developery, výrobou 3D modelů, stylizovaných architektonických ilustrací, panoramatických prohlídek, 3D animací staveb a liniových staveb či interiérů a exteriérů […]

Střípky z gymnázia

,

Ve dnech 19.11. až 20.11. se skupina čtrnácti studentů a tří učitelů  zapojených do projektu Erasmus+ vydala na první letošní větší exkurzi. Po zajímavé besedě s panem Ing. Řehořem ze státního podniku DIAMO Příbram o nově vzniklé klidové zóně-lesopark mezi Březovými Horami a Podlesím jsme podnikli delší výpravu do bývalé železárny Dolní Vítkovice v Ostravě. Program výletu […]

Střípky z gymnázia

,

V rámci tříleté spolupráce na projektu „Think Globally: European regions creatively meeting challenges of our time“ (Mysli globálně: evropské regiony kreativně čelí výzvám naší doby) uspořádal tým Erasmus+ projektové setkání učitelů na Gymnáziu Příbram. Schůzky se zúčastnilo 13 učitelů a 4 ředitelé z partnerských zemí Německa, Norska, Itálie a Polska. Přípravu celé akce měli na starost za […]

Střípky z gymnázia

,

Příznačně Evropskou hymnou byl zahájen týdenní pobyt ředitelů a učitelů z partnerských škol v rámci projektu Erasmus + na příbramském gymnáziu. Právě školní orchestr GymBand pod pomyslnou taktovkou Miloslavy Šmolíkové po proslovu paní ředitelky celou akci v pondělí na Gymnáziu Příbram zahájil. Dalším bodem programu byla prohlídka budovy školy a ukázka výuky. Na tu se pedagogové rozešli ve […]

Střípky z gymnázia

,

Projekt evropského partnerství škol Erasmus+, který navazuje na dvanáctiletou práci projektu Comenius na gymnáziu, v pátek 22. května pro studenty 1. a 2. ročníku prezentoval svoji celoroční práci. Koordinátorka projektu Mgr. Hana Štufková v úvodu představila svůj tým a smysl projektu a pak už studenti v něm zapojení hovořili o své celoroční práci. Ta se týkala […]

Střípky z gymnázia

,

V neděli 12. dubna se skupina 16 studentů gymnázia vydala na konferenci projektu Erasmus Plus. Studenti doprovázeni Mgr. Hanou Štufkovou a Mgr. Lenkou Pavelkovou odletěli ve večerních hodinách do norského Osla. Po cestě letadlem následoval ještě přesun autobusem do města Vollenu, kde byli všichni účastníci projektu ubytováni. Hlavním úkolem projektu Erasmus Plus je seznamování studentů napříč […]

Střípky z gymnázia

,

V neděli večer odletěla skupina 16 studentů Comenius v rámci projektu Erasmus Plus pod vedením Mgr. Hany Štufkové a Mgr. Lenky Pavelkové do Osla, ze kterého se poté dopravili do hotelu v Askeru. Hned první den všichni zúčastnění představili ostatním své prezentace, které vypracovali. Naši studenti se v letošním projektu Think Globally zaměřili na tři […]

Střípky z gymnázia

,

Začátkem prosince se tým Comenius vypravil v doprovodu Mgr. Hany Štufkové, Mgr. Bedřicha Rotha a Mgr. Lenky Pavelkové do Prahy na představení Cirk La Putyky.  Jméno hry, na kterou studenti vyrazili, neslo název Play. Divadelní soubor předvedl kombinace akrobacie, tance, sportovních výkonů a loutek v originálním pojetí cirkusu. Celou inscenací diváky provázel hlídač, který byl zároveň klaunem, […]