Střípky z gymnázia

Pečeť kvality pro Erasmus+ Gymnázia Příbram

,

Dvouletý projekt evropské spolupráce UR a part of US – Ty jsi naše součást, který byl v minulém školním roce ukončen, sklízí další úspěchy. Na konci měsíce září 2020 Dům zahraničních spolupráce v  Praze ocenil projekt evropskou Pečetí kvality (Quality Label) pro mimořádně zdařilé projekty v etwinningovém prostředí. Toto prostředí je platformou EU pro projekty Erasmus+. Žádost o udělení ocenění podalo v červnu 2020 v České republice celkem 121 škol od mateřských po vysoké, z nich bylo oceněno 74 a mezi nimi jen 5 gymnázií. Slavnostní předání ceny proběhlo 5. října v hotelu Grandior v Praze s ohledem na hygienická opatření spojená s Covidem-19. Potěšující informací bylo, že každý etwinningový projekt bodově hodnotili tři nezávislí hodnotitelé. Hlavním kritériem hodnocení byl projektový záměr, míra projektových aktivit a výstupů vytvořených v online prostředí.

A čím si ocenění projekt zasloužil? Především výbornou týmovou spoluprací 6 evropských středních škol, které se podílely na psaní řetězových příběhů v angličtině v online prostředí a jejich následné dramatizaci během projektových setkání v Příbrami a Carcare (Itálie). Hlavní témata vycházela z problémů mladých lidí ve společnosti, jimiž jsou např. falešné profily na sociálních sítích, anorexie, šikana, osamocenost a mnohé další.

Dobrou zprávou je, že ocenění Pečeť kvality již získaly od svých národních agentur 4 partnerské školy. To posouvá celý projekt do dalšího kola, kde se bude soutěžit o celoevropskou Pečeť kvality. To je pro celý tým Erasmus+, vedený učitelkami Mgr. Lenkou Pavelkovou a Mgr. Hanou Štufkovou největší odměna. Tak nám držte pěsti!