Střípky z gymnázia

Projektová dílna Erasmus+

,

S koncem tříletého anglického projektu Eurovisions si na 28. 6. 2022 připravila skupina Erasmus+ tvůrčí projektový den, který byl zaměřený na produktový tisk, aktivity s využitím virtuální reality a tvorbu videomappingu.

Jako první krok si zúčastnění žáci v počítačové učebně ICT2 vyrobili vlastní návrhy na potisk tašek. Následoval přesun do učebny výtvarné výchovy, kde na žáky čekalo připravené technické vybavení. Své návrhy si žáci nejdříve v počítači stranově převrátili a na inkoustové tiskárně vytiskli na speciální přenosový papír. Tisk na termotrasferovém lisu je jednoduchý, s pomocí nadefinovaného tlaku dojde stlačením za nastavené teploty k rovnoměrnému přenosu a zažehlení potisku na vybranou textilii.

Současně s tiskem probíhalo testování headsetů virtuální reality, žáci si vyzkoušeli tuto novou technologii a její inovativní uživatelské rozhraní v různých softwarových aplikacích. Třešničkou na dortu byla závěrečná fáze workshopu. Žáci se naučili, jak si mohou pomocí střihacího programu v počítači vytvořit jednoduchý videomapping. Během experimentu vdechli lidskou tvář torzům antických soch. To byla definitivní tečka za projektem Eurovisions.