Střípky z gymnázia

,

V pondělí 19. září vyrazila třída prima na adaptační kurz do Juniorcampu Nová Živohošť. Program adaptačního kurzu byl bohatý na zážitky a aktivity. Stali se z nás badatelé nad záhadnými archeologickými předměty. Zažili jsme zoologický průzkum v rozvodněném potoce a obdivovali místní faunu. Během turistiky jsme nečekaně museli jiný rozvodněný potok překonat; díky spolupráci a důvtipu to nebyl […]

Střípky z gymnázia

,

S koncem tříletého anglického projektu Eurovisions si na 28. 6. 2022 připravila skupina Erasmus+ tvůrčí projektový den, který byl zaměřený na produktový tisk, aktivity s využitím virtuální reality a tvorbu videomappingu. Jako první krok si zúčastnění žáci v počítačové učebně ICT2 vyrobili vlastní návrhy na potisk tašek. Následoval přesun do učebny výtvarné výchovy, kde na […]

Střípky z gymnázia

,

Deskové hry se v dnešní době, která nás do značné míry uzavřela do našich obydlí, nabízejí jako vhodná zábava na volný čas. Už jste si ale někdy zkusili vlastní deskovku vytvořit? Žáci primy dostali tento úkol od pana učitele Jana Charváta v rámci distanční výuky výtvarné výchovy a prošli si tak celým procesem tvorby takové […]