Střípky z gymnázia

Erasmus versus koronavirus

,

V tuto dobu se obvykle účastníci programu Erasmus+ chystají na tradiční studentskou konferenci pořádanou jednou z partnerských škol. Rok s pandemií vše změnil a přinesl nové výzvy i do Erasmu.

Již v říjnu loňského roku se činnost týmu E+, posíleného o nováčky z 1. ročníku a kvinty, přesunula do online prostředí. Schází se pod vedením H. Štufkové, L. Pavelkové a J. Charváta každé úterní odpoledne. Výtvarné zaměření současného projektu Eurovisions bylo naplňováno tvůrčími aktivitami díky originálním nápadům J. Charváta. Studenti vytvořili své první animace pomocí aplikace Stop Motion Studio, pro své vrstevníky z partnerských škol sestavili kvíz o světoznámém příbramském rodákovi Fr. Drtikolovi s využitím pokročilých funkcí powerpointu nebo pozdravili své zahraniční partnery netradičním PF.

Tým E+ také obnovil v minulosti úspěšnou spolupráci s Centrem současného umění DOX. Učitelé absolvovali v rámci Festivalu umění a kreativity interaktivní workshop #Datamaze: AI ε syntetické obrazy, který přinesl kritický pohled na vývoj umělé inteligence umožňující vytvářet fotorealistické lidské tváře, zvířata, objekty nebo přírodní scenérie. Fungování našich předsudků si studenti a učitelé zmapovali během programu Bourání stereotypů. S využitím současného umění získali zkušenost jinakosti a různých pohledů na věc.

Situace sice neumožňuje se sejít v německém Aurichu, jak bylo plánováno, ale účastníci programu našli cestu, jak společně strávit čas. Každý týden se koná několik online setkání dvou partnerských škol, tzv. Tandemů, kdy se studenti poznávají pomocí drobných aktivit, diskutují o aktuálních problémech nebo se realizují při výtvarných činnostech. Spolupráce škol by měla vyvrcholit společným výtvarným dílem a online mezinárodní konferencí všech zapojených studentů a učitelů.

I když nás všechny pandemie připravila o některé benefity programu E+, distanční spolupráce přinesla i některé výhody: zlepšení IT dovedností, procvičení angličtiny v reálných situacích při Tandemech a v době sociální izolace pocit sounáležitosti s týmem E+.

Doufejme, že výjimečná doba program posílí a ten bude moci po návratu k normálu navázat na dlouholetou tradici na naší škole. Úspěchem programu je i nově získaná Akreditace Erasmus na období 2021 – 2027 pro všechny programové aktivity studentů i učitelů. Díky ní budou škole ve zjednodušeném režimu přidělovány finanční prostředky EU.

Snad i v budoucnu bude platné krédo Erasma Rotterdamského: “Objevíš-li nové přátele, nezapomeň na ty staré”.

Animace: Sweven  |   Rubik’s Cube  |   Lego Attack