Střípky z gymnázia

Sobota ve znamení angličtiny

,

Studenti projevili svou vášeň k cizímu jazyku činem, který by se dal označit za odvážný. V sobotu 4. června ráno vyrazili do školy a pokusili se o složení mezinárodních jazykových certifikátů v angličtině, organizovaných tradičně plzeňskou školou Eufrat.

Zkoušky FCE (B2) se letos zúčastnilo rekordních 36 studentů, CAE (C1) 6 studentů. Účastníci měli ztížené podmínky kvůli horku, vše však proběhlo v příjemném prostředí, pod vedením Mgr. Mileny Hrabíkové. Ta byla studentům k dispozici po celou dobu zkoušení.

Zkoušení probíhalo od 9:00 do 16:00 a zahrnovalo čtyři části – porozumění textu, písemný projev v podobě eseje a druhého volitelného útvaru, poslech a mluvený projev. Studentům patří velká gratulace, zvláště těm, na které přišla řada s mluvenou částí až ve čtyři hodiny odpoledne.

Výsledky budou známy do šesti týdnů od konání zkoušek elektronicky.