Střípky z gymnázia

Škola začala. (Pro pedagogy.)

,

24. srpen byl pro letošní rok určen jako začátek přípravného týdne pro členy pedagogického sboru Gymnázia Příbram. Ti se společně s vedením a pracovníky provozního úseku, kteří ve škole působí nepřetržitě celý srpen, sešli v 10 hodin ve školní jídelně. Ředitelka školy Mgr. Iva Kadeřábková všechny zaměstnance přivítala a představila nové členy pedagogického sboru i provozního úseku. Zároveň nastínila hlavní prioritu nadcházejícího školního roku, a sice státní maturitu, kterou budou studenti oktávy, 4.A, 4.B a 4.C jako první ročník skládat na jaře příštího roku.
Přípravný týden bude pokračovat pedagogickými radami, schůzkami předmětových a projektových komisí, doplňkovými a opravnými zkouškami a dalšími tradičními náplněmi práce ještě týden, než do lavic 1. září usednou studenti.