Střípky z gymnázia

Seminář psychologie na návštěvě Charity

,

V rámci semináře psychologie každodennosti, který navštěvují studenti třetího ročníku, se 9. a 16. února uskutečnila návštěva Charity Příbram. Kromě základních informací, se kterými účastníky exkurze seznámil ředitel Charity Příbram Ing. Jiří Kala, měli studenti možnost seznámit se s historií a službami více do hloubky. Poskytování pečovatelské a zdravotnické služby, práce s rodinami, potravinová banka nebo zařizování letních táborů, to všechno patří k hlavním úkolům této organizace, pomáhající lidem v nouzi.

Exkurze byla doplněna o širší výklad s prezentací, zabývající se i praktickými otázkami, například které služby jsou vázané na pojišťovnu a které nikoli. Nechyběl ani prostor na dotazy. Následující středu si studenti dodatečně prohlédli Denní stacionář, nabízející péči a podporu osobám se sníženou soběstačností.

Tip redakce: Na reportáže o činnosti Charity Příbram se můžete podívat zde.