Střípky z gymnázia

Olympiáda ve znalosti kamenů?

,

V pondělí 8. dubna se konalo krajské kolo geologické olympiády, vědomostní soutěže pro studenty napříč ročníky základních a středních škol. Tématem geologické olympiády, jak už název napovídá, jsou hlavně horniny, nerosty a naše planeta.

Krajské kolo olympiády proběhlo v Muzeu Českého krasu v Berouně. Před ním se soutěžilo už v kole školním a okresním, odkud postoupili všichni soutěžící do krajského kola. Do Berouna se z Příbrami za doprovodu Mgr. Kristýny Halaburdové vydalo pět soutěžících. Za kategorii A (pro základní školy) Žofie Volfová, Martin Zvolánek a František Lomoz (všichni kvarta). A za kategorii B (pro střední školy) Ema Tesárková (kvinta).

V krajském kole se vyhlašovali úspěšní řešitelé, což jsou řešitelé do 10. místa. Úspěšným řešitelem byl Martin Zvolánek, který získal 6. místo v kraji, a Žofie Volfová, která obsadila 8. pozici.

Náplní olympiády byla nejdříve poznávačka nerostů a minerálů a poté vědomostní test z geologie.

Foto: Mgr. Kristýna Halaburdová