Střípky z gymnázia

Sekunda poznávala úpravnu

,

Sekunda vyrazila od gymnázia v 7.55. Poté, co dorazili do úpravny vody Na Hvězdičce, byli seznámeni se samotným zařízení, které bylo vybudováno v roce 1964, takže slouží více než 40 let. Samotný proces úpravy vody žáky velice zaujal. Poté byla třída provedena po celém objektu. Exkurzi vedli znovu naši dva oblíbení profesoři, Mgr. Petr Vocílka a Mgr. Marie Hlaváčová. Tato exkurze se stala již druhou, díky níž se žáci třídy sekundy dostali v poslední době  z vyučování do terénu. Celkově lze konstatovat,  že se tato řada dvou exkurzí do čističky odpadních vod a do úpravny vody povedla.

Join the discussion