Střípky z gymnázia

Ruské učitelky na stáži

,

V týdnu od 20. do 29. září tři příbramské střední školy hostily vyučující ruského jazyka a literatury, které do České republiky přijely na stáž.

Mezi těmito školami bylo i Gymnázium Příbram, kde se na organizaci podílely Ivana Mašková, Hana Štufková, Pavla Karasová a Milena Hrabíková. Náplní stáže poté byla hospitace v hodinách ruského jazyka u českých učitelek a výuka v hodinách u starších studentů. Program na gymnáziu připravovaly Ivana Mašková a Hana Štufková, které předvedly výuku ruského jazyka a konverzace v ruštině ve třídách 1,C, 2.C a 4.C.

Po skončení výuky a o víkendech se návštěva z Ruska v doprovodu českých učitelek věnovala poznávání Příbrami a jejího okolí. Prošly si třeba historické centrum Příbrami a Svatou Horu a zavítaly i do Hornického muzea, kde je prováděl student gymnázia Petr Květoň.

Celá návštěva proběhla pod patronací Vzdělávacího institutu středočeského kraje a Středočeského krajského úřadu, jelikož partnerskou oblastí Středočeského kraje v Rusku je právě Voroněžská oblast.