Střípky z gymnázia

Pošesté na výměnu do Lachendorfu

,

Tento rok se už pošesté vydala skupina studentů pod dohledem dvou učitelek německého jazyka – Václavy Reissmüllerové a Pavly Karasové k našim sousedům do Německa, přesněji do města Lachendorf, kde leží partnerské Gymnázium Immanuela Kanta.

Cesta začala v pondělí 15. října, kdy se skupina  sedmnácti studentů v doprovodu učitelek vypravila za hranice České republiky do severního Německa. Po přibližně devítihodinové cestě každého přivítal jeho německý partner a vyrazilo se do dočasných domovů. Večer byl vyhrazen pro seznámení a trávení času s rodinou.

Úterní dopoledne trávili studenti ve škole, kde pracovali na projektu. Téma letošního roku jsou Vzpomínky a vize. Poté se naobědvali ve školní jídelně. Odpoledne se podívali do města Celle, které je proslulé svými hrázděnými domy. Den zakončili v malém místním kině na českém filmu v němčině – Musíme si pomáhat.

Středa začala dvěma hodinami ve vyučování. Poté byl den vyhrazen pro zábavný park Heidepark, kde se líbilo nejen studentům, ale i učitelům, jelikož si každý našel to, co ho zaujalo a bavilo.

Ve čtvrtek se studenti podívali do města Hamburg, kde si prohlédli přístav a projeli se lodí po řece Labe. Ve městě měli i dvou hodinový rozchod, který každý trávil podle svého – většinou památkami či nákupy. Následovala prohlídka Elbeschifffahrtsmuseum v Lauenburgu. Vedle muzea stojí mimo jiné i Maria Magdalenen Kirche – kostel Máří Magdalény. Prohlídka byla o lodních motorech, stavbě lodí a životu tehdejších námořníků. Den zakončila procházka městem při západu slunce.

Pátek byl první dvě vyučovací hodiny věnován skákání na trampolínách s vyučujícím tělocviku. Následovalo dokončování projektu. Poté přišel na řadu oběd ve školní jídelně a následně opět dodělávání projektu.

V šest hodin večer začala rozlučkovo-vzpomínková párty. Na párty se ukázali i už bývalí účastníci výměny, a to i z české strany. Nechybělo zde ani pexeso s germanismy či rozhovory s už zmíněnými bývalými účastníky. A samozřejmě, co by to bylo za párty bez dobrého jídla, pití a především tance. Skoro všichni němečtí i čeští studenti si společně zatančili tanec Rufus a ti
více znalí si zatančili třeba i cha-chu.

Pět dní uběhlo jako voda a byla tu sobota. U autobusu se všichni rozloučili a někomu ukápla i slza. Odjezd byl okolo půl sedmé ráno a přibližně ve dvě už všichni byli u našeho příbramského gymnázia.

První polovina výměny se podařila. Každý se seznámil s novými lidmi, někdo si získal i nové přátele, procvičil německý i anglický jazyk, ale především si to všichni užili. Teď už jen můžeme doufat, že druhá polovina výměny v České republice, která proběhne v únoru, bude stejně úspěšná jako ta první.

Projekt je realizován za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.