Střípky z gymnázia

Rodiče v hodinách sekundy a tercie

,

Po třídách primě a kvartě se i obě zbývající třídy nižšího gymnázia dočkaly svého dne (nejen) s rodiči ve škole. Sekunda ve středu 9. května a tercie 10. května si připravily pro všechny příbuzné pestrý program.

Sekundáni nejprve zamířili do tělocvičny a na hřiště, kde rodičům ukázali vystoupení, které předvedli na dni otevřených dveří a na školní akademii. Pak jim kluci ukázali, jak hrají frisbee, a holky se předvedly v softballu. Na druhou hodinu se třída rozpůlila. Obě poloviny i s rodiči se vystřídaly v chemické laboratoři a biologické pracovně. Společně si vyzkoušeli pár chemických pokusů a na biologii mikroskopovali trichomy kopřivy. Poslední společnou hodinou byla angličtina. Po si ní rodiče s třídním učitelem Petrem Vocílkou prohlédli školu.

Tercie na půlených hodinách českého jazyka a matematiky ukázala rodičům, jak probíhá výuka. Další dvě hodiny byly věnovány cizím jazykům, a tak mohli všichni dohromady porovnat své schopnosti v angličtině, němčině nebo francouzštině.  Poslední společná hodina patřila zeměpisu.

Všechny třídy si společný den s jejich vrstevníky a rodiči užili, a kdo ví, možná se ještě někdo někdy do výuky podívá.