Střípky z gymnázia

Finanční gramotnost

,

Jak zacházet s penězi? Jak investovat? Nejen odpovědi na tyto otázky, ale i mnoho dalších užitečných informací se dozvěděli žáci 2.S v pondělí 29. května v rámci projektu Finanční gramotnost. Ten vedla paní učitelka Eva Kratochvílová.

Žáci se nejprve seznámili s důležitými pojmy jako například investice, dluh, úvěr nebo hypotéka. Po tomto úvodu se rozdělili do skupinek, aby mohli hrát stolní hru Finanční svoboda, ve které si funkčnost právě naučených pojmů vyzkoušeli v praxi.

Hra spočívala ve splnění určitých cílů dle vybrané hrací karty. Tyto cíle byly stejné pro všechny skupiny. Jednalo se o našetření na koupi bytu, koupi dovolené a na dosažení finanční nezávislosti. Vyhrála ta skupina, která splnila všechny cíle a na konci jí zbylo nejvíce peněz.

Vítězi se stali Martin Štufka a David Čechák, kterým přišli pogratulovat a předat odměnu zástupci ředitelky Pavel Karnet a Oldřiška Blehová. Věřím, že projekt splnil svůj účel a pomohl žákům zorientovat se ve světě financí.