Střípky z gymnázia

Realizační tým projektu ŠKIT se školil

,

Poté, co bylo z prostředků grantového projektu Školní informační terminál nakoupeno 12 notebooků a 4 počítačové sestavy, zúčastnili se členové realizačního týmu školení pro práci s programem Flash Professional. Tento program, pořízený rovněž v rámci projektu, umožňuje vytvářet animace, testové úlohy, rozličné webové a interaktivní aplikace. Školení v rozsahu 16 vyučovacích hodin proběhlo ve velice pracovní atmosféře pod vedením Ing. Wendla, odborníka se zkušenostmi při vytváření rozličných aplikací pro výuku ve škole. Všichni účastníci v průběhu jednoho celodenního a jednoho půldenního kurzu ocenili možnosti, které program nabízí, a získané vědomosti by rádi využili při další práci.

RNDr. Petr Hrubý