Střípky z gymnázia

3.A vytvářela učebnice

,

Studenti třetího ročníku se v rámci českého jazyka a slohové výuky věnují odbornému stylu. Třída 3.A se pod vedením Mgr. Václava Havlíčka pokusila napsat učební texty na zadaná fiktivní témata. Vzniklo tak několik vydařených a zajímavých prací na téma literární umělecký směr milionářský realismus (český jazyk a literatura), ropná válka mezi Norskem a Dánskem po 2. světové válce (dějepis), Příbramský národní park (zeměpis), fauna a flóra na Plutomarsu (biologie), princip fialových krtků (fyzika) a kyselina salámová a její využití v lékařství (chemie). Hodnotila se nejen jazyková stránka textů, ale i jejich grafická úprava. Sami můžete posoudit, jestli byste se z těchto prací dokázali učit.