Střípky z gymnázia

Proč se učit němčinu?

,

V odpoledních hodinách se 17. prosince studenti sekundy zúčastnili společně s paní rofesorkou Oravskou  přednášky o německém jazyce. Cílem této přednášky bylo vysvětlit studentům, proč si jako volitelný jazyk zvolit právě němčinu.O všech důvodech a výhodách jim vyprávěl pan Míla Man ze společnosti Tandem. Vyprávěl studentům o státech, ve kterých se tímto jazykem domluví, ukázal jim, že spoustu německých slov už ovládají, aniž by o tom věděli, a dokonce je naučil několik základních německých slov a frází. Také naučil studenty několik her s němčinou, které si společně zahráli. A jako vánoční dárky všem zúčastněným rozdal dárky v podobě klíčenek, kalendářů či placek společnosti Tandem. Teď už je na každém studentovi, který jazyk si v příštím roce zvolí.