Střípky z gymnázia

Právo a obrana v septimě

,

V pátek 9. ledna proběhla ve třídě septima v rámci základů společenských věd dvouhodinová beseda se členem městské policie Příbram Milanem Kraftem. Ten  se pokusil žákům přiblížit problematiku trestního práva tak, jak by se s ní mohli setkat i v praxi. Nejen že je varoval před vandalismem, řízením pod vlivem alkoholu nebo požíváním návykových látek, ale i na konkrétních
případech ukázal, jak by se daný přestupek či trestný čin řešil. Připomněl, že po osmnáctých narozeninách už člověk nepatří mezi mladistvé a případné porušení zákona by se trestalo jinak.

S ohledem na to, že by se studenti mohli stát i obětí trestného činu, následoval výklad na téma nutná obrana. Při něm mluvil zejména o tom, jak se člověk může při obraně zachovat, aniž by porušil zákon. Ve stejném smyslu se studenty probral ještě téma krajní nouze.

Ilustrační foto. Zdroj: mandisan.cz
Ilustrační foto. Zdroj: mandisan.cz